Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η επιλογή προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω ιδιωτικών ΚΔΒΜ στα πλαίσια του προγράμματος «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» της Δ.ΥΠ.Α. περισσότερα Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ. από τους ωφελούμενους – Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η επιλογή προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω ιδιωτικών ΚΔΒΜ στα πλαίσια του προγράμματος «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» της Δ.ΥΠ.Α. περισσότερα ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισηγήσεις στο Συνέδριο να υποβάλουν σύντομη περίληψη της εργασίας τους, μεγέθους έως δύο σελίδων Α4, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων, πινάκων κλπ. Στην περίληψη θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του συγγραφέα/συγγραφέων, τα στοιχεία τους καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. περισσότερα
Go to Top