Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες δεξιότητες. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Να είναι άνω των 18 ετών Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α’ + Β’ ΚΥΚΛΟΥ. περισσότερα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) Η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.) ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΦΕΙΑΣ (SECURITY). Σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να εργασθούν ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security). περισσότερα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.) ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης επιπέδου 1 ‘’ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’. περισσότερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ " Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών " ΞΕΚΙΝΗΣΕ η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής Ανέργων που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ: " Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών " περισσότερα ERASMUS+ CUL-TOURA BRIDGES: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Το πρόγραμμα ERASMUS+ CULTOURA BRIDGES προσκαλεί νέους επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού ή άτομα που θα ήθελαν να εργαστούν στον τομέα του τουρισμού να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρονται διαδικτυακά και δωρεάν. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ INTERREG EUROPE TOURBO Το έργο INTERREG EUROPE TOURBO προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση σε μια κρίσιμη προτεραιότητα για την ΕΕ: την ενεργοποίηση των Δημόσιων Αρχών και των ΜΜΕ να αναπτύξουν στρατηγικές ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών. περισσότερα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 18.000 ωφελουμένων στον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της δράσης 16921 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Εργαζομένων & Ανέργων στον Κλάδο του Τουρισμού Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα κατάρτισης και Πιστοποίησης στον τομέα του Τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού για 18.000 άτομα με επίδομα 1250 ευρώ ή 2500 ανάλογα τις ώρες κατάρτισης. περισσότερα ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β! και Γ! ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒOΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα: «Επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β! και Γ! κατηγορίας (ΦΕΚ Β΄ 155, ΑΔΑ:9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2), έτους 2024 περισσότερα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 50.000 Ωφελουμένων, Ανέργων,και αδειοδοτημένων “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” Από σήμερα 15 Δεκεμβρίου, θα μπορούν οι 50.000 άνεργοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων του Β’ κύκλου της δράσης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα», να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://voucher.gov.gr/ περισσότερα
Go to Top