Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ) Ενημέρωση σε εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ., για υποβολη ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων περισσότερα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης “Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και Κοινωνικά ευπαθών Ομάδων της πόλης Μυτιλήνης ( ΒΑΑ Μυτιλήνης) με Κωδικό ΟΠΣ 5114185” Καλούνται οι επιχειρήσεις των κλάδων: Καλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους συναφείς με τα αντικείμενα του προγράμματος κατάρτισης όπως • Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων, Επεξεργασία Υγρών Λυμάτων και Ανακύκλωση Προϊόντων • Εστίαση και ειδικότερα στον χώρο του μπουφέ (Barista) • Γραφιστική, Τυπογραφία και Χρήση Σχεδιαστικών Εφαρμογών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας» • Εργασίες που Αφορούν Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας για ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς και υδραυλικούς που ενδιαφέρονται αφενός να απασχολήσουν ωφελούμενους στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και αφετέρου το αντικείμενο δραστηριότητάς τους είναι συναφές με τους ΚΑΔ του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η επιλογή προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω ιδιωτικών ΚΔΒΜ στα πλαίσια του προγράμματος «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» της Δ.ΥΠ.Α. περισσότερα
Go to Top