Νέα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης “ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” Μετά την επιτυχία του πρώτου κύκλου σεμιναρίων του Προγράμματος Κατάρτισης “ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”, η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μάθησης και το Σύλλογο Ασπίδα : καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας Μυτιλήνης, ανακοινώνει την έναρξη του 2ου κύκλου σεμιναρίων. περισσότερα Πρόσκληση Συμμετοχής σε έρευνα για συλλογή ερωτημάτων από Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις Στα πλαίσια συλλογής ερωτημάτων από Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην παρακάτω έρευνα.  Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες αυτών να καταθέσουν διάφορα ερωτήματα τα οποία τους απασχολούν σχετικά με Εθνικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα. περισσότερα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, υποχρεούται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να διαθέτει έναν Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του στο χώρο εργασίας του. Τα σεμινάρια για τους Τεχνικούς Ασφαλείας αφορούν εξ’ ολοκλήρου όλους τους εργοδότες περισσότερα Αίτηση Συμμετοχής σε Κατάρτιση Κοινωφελούς Χαρακτήρα - «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» Η Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.» προτίθεται να υλοποιήσει, στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ... περισσότερα Συμμετοχή στο eLearning course του προγράμματος “ΝΙΡΕΑΣ – Ανάπτυξη Ψηφιακών Περιεχομένων για τον Λειτουργό των Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού” Το πρόγραμμα ΝΙΡΕΑΣ – Ανάπτυξη Ψηφιακών Περιεχομένων για τον Λειτουργό των Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού προσφέρει την δυνατότητα σε λειτουργούς σταθμών βιολογικού καθαρισμού από όλη την περισσότερα
Go to Top