Διακήρυξη Σύμβασης Υπηρεσιών Πολυμέσων και Προβολής/Προώθησης του Οργανισμού Διαχείρισης/Προώθησης Προορισμού (DMO – Destination Management/Marketing Organisation) για την ΠBA με Ανοικτή Διαδικασία Διαγωνισμού Η δράση αφορά στην κατασκευή ενός δυναμικού site που θα αποτελεί την κύρια διαδικτυακή πλατφόρμα του Οργανισμού Διαχείρισης/Μάρκετινγκ Προορισμού DMO (Destination Management Organization) για τα 10 νησιά (Άγιος Ευστράτιος, Θύμαινα, Ικαρία, Λέσβος, Λήμνος, Οινούσσες, Σάμος, Φούρνοι, Χίος, Ψαρά) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η καμπάνια του θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τα αποτελέσματα και το όραμα που θα προκύψει ... περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με το δ.τ. ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε, καλεί τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της περ. β! της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), με πιστοποίηση σε ισχύ, που ενδιαφέρονται να διδάξουν... περισσότερα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, υποχρεούται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να διαθέτει έναν Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων του στο χώρο εργασίας του. Τα σεμινάρια για τους Τεχνικούς Ασφαλείας αφορούν εξ’ ολοκλήρου όλους τους εργοδότες περισσότερα Συμμετοχή στο eLearning course του προγράμματος “ΝΙΡΕΑΣ – Ανάπτυξη Ψηφιακών Περιεχομένων για τον Λειτουργό των Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού” Το πρόγραμμα ΝΙΡΕΑΣ – Ανάπτυξη Ψηφιακών Περιεχομένων για τον Λειτουργό των Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού προσφέρει την δυνατότητα σε λειτουργούς σταθμών βιολογικού καθαρισμού από όλη την περισσότερα
Go to Top