Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η επιλογή προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω ιδιωτικών ΚΔΒΜ στα πλαίσια του προγράμματος «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» της Δ.ΥΠ.Α. περισσότερα MONTECH: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιμορφωτικού προγράμματος H Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου -ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο ΚΔΒΜ απο το Υπουργείο Παιδείας, και την ίδια στιγμή αναπτυξιακή εταιρεία. Η εταιρεία από το 1995 μέχρι σήμερα εργάζεται στον χώρο της εκπαίδευσης και της διεύρηνσης των ικανοτήτων του πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η εταιρεία έχει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται είτε απο εθνικούς είτε απο ευρωπαικούς πόρους. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου: ERASMUS + Blended Montessori–Creative Technologies approach for successful inclusion in Multicultural Schools (MonTech) – Συνδυασμένη προσέγγιση Μοντεσσόρι-Δημιουργικών Τεχνολογιών για επιτυχή ένταξη στα πολυπολιτισμικά σχολεία (MonTech). περισσότερα Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ. από τους ωφελούμενους – Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η επιλογή προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέσω ιδιωτικών ΚΔΒΜ στα πλαίσια του προγράμματος «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» της Δ.ΥΠ.Α. περισσότερα
Go to Top