Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 18.000 ωφελουμένων στον τομέα του τουρισμού στο πλαίσιο της δράσης 16921 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκδηλώσης ενδιαφέρωντος μέσα απο την ιστοσελίδα μας! περισσότερα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 30.000 Ωφελουμένων, Ανέργων,και αδειοδοτημένων “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη Προγράμματος ΔΥΠΑ. Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας απο την σελίδα μας! περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" διάρκειας 200 ωρών. Η ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε σε συνεργασία με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά και τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ διοργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” διάρκειας 200 ωρών. Η διαδικασία εκπαίδευσης ακολουθεί το μεικτό μοντέλο μάθησης το οποίο περιλαμβάνει 180 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση και 20 ώρες on –line σύγχρονη εκπαίδευση ή/και δια ζώσης. περισσότερα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ) Ενημέρωση σε εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ., για υποβολη ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων περισσότερα
Go to Top